Winkelwagen
Artikelen: 0  Totaalprijs: € 0,00

Privacyverklaring 23 mei 2018

Op 23 mei 2018 heeft BatterijTotaal.nl haar Privacyverklaring gepubliceerd:


PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE


PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om uw bestelling toe te sturen of u vragen te stellen (per mail of telefonisch) voor nadere toelichting of vragen over de door u geplaatste bestelling op onze website.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde leveringen geen uitvoering kunnen geven. 

Uw gegevens worden automatisch verwerkt door onze website (SSL-certificaat) en opgeslagen op een externe beveiligde server bij Ormer ICT in Delft. Uw betaling gaat buiten onze website om en wordt afgehandeld en verwerkt via een beveiligde "https" link door Buckaroo in Utrecht, onze veilige en betrouwbare Payment Provider.

Direct marketing
Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze actie met een kortingscode, bestaande en nieuwe producten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten. Iedere keer dat wij u een kortingscode en/of een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. 
Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen kortingscodes en/of reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven. Onze mailings worden verzorgd door Sowmedia in  Rotterdam, waarmee wij een Privacy Overeenkomst gesloten hebben.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Door een bestelling te doen via onze webwinkel bent u klant bij ons geworden. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Indien u per email een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Christa van ’t Veer, Batterijen Verkoop Nederland, Jacob van Akenstraat 81,3067 JP, Rotterdam, 010-4554567, info@batterijtotaal.nl). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derden en/of andere partijen verstrekt en/of doorverkocht. Er wordt ook geen "gebruikersprofiel" aangemaakt op basis van de door u verstrekte gegevens.

23 mei 2018