Disclaimer

Batterijtotaal.nl wijst u ten aanzien van de website www.batterijtotaal.nl op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Batterijtotaal.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Batterijtotaal.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Batterijtotaal.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het kan voorkomen dat een getoond product reeds is uitverkocht of om andere reden niet meer beschikbaar is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Batterijtotaal.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Batterijtotaal.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Batterijtotaal.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Batterijtotaal.nl, welke geen eigendom zijn van Batterijtotaal.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Batterijtotaal.nl. Hoewel Batterijtotaal.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Batterijtotaal.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Batterijtotaal.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle genoemde prijzen, staffel prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van juiste prijs en juiste product. BatterijTotaal.nl kan éénzijdig de aankoop ontbinden of niet tot levering overgaan indien de prijs en/of product niet correct blijkt te zijn. BatterijTotaal.nl zal dan een alternatief aanbod doen. Mocht de klant daarmee niet akkoord gaan dan zal BatterijTotaal.nl het aankoop bedrag terugstorten via iDeal, Master of Visa card of terugbetaling op de rekening bij de optie vooruitbetaling.

Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Met het akkoord gaan van de voorwaarden tijdens de bestelprocedure accepteert de klant de voorwaarden van levering van BatterijTotaal.nl en de voorwaarden vastgelegd bij webshop keurmerk.